Tidligere arrangementer

Solomon Bogale Gebre disputerer

Published on: 22. April 2014

«Climate Change Impacts on Winter Hydrological Regimes. Implications for Hydropower Operation»

M.Sc. Solomon Bogale Gebre har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for vann- og miljøteknikk, innlevert avhandling med tittel:

«Climate Change Impacts on Winter Hydrological Regimes. Implications for Hydropower Operation»

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Terry Prowse, University of Victoria, Canada                          
  • Seniorrådgiver Kjetil Arne Vaskinn, Sweco Norge AS                            
  • Professor Jochen Aberle, NTNU

Professor Jochen Aberle ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

Prøveforelesningen vil bli holdt i Vassbygg, V62, Gløshaugen, 29.04.14 kl. 10:15 over oppgitt tema:

«Pump Storage Hydropower Production in Cold Regions – Possibilities and Challenges».

Disputasen vil bli holdt i Vassbygg, V62, Gløshaugen, 29.04.14 kl. 13:15.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Knut Alfredsen, Institutt for vann- og miljøteknikk.

Print