Tidligere arrangementer

SusGrid dialogmøte

Published on: 22. February 2012

CEDRENprosjektet SusGrid arrangerer 8. mars et dialogmøte om nettpolitiske utfordringer i Hordaland. Møtet vil ta opp sentrale utfordringer knyttet til behov og behovsavklaring i forbindelse med nye nettprosjekter, kunnskapsunderlag og lokal involvering i konsesjonsprosesser og deltakelse, forankring og politisk styring av nettutvikling.

SusGrid dialogmøte
Foto O. Rønning/CEDREN

Omtrent 30 inviterte deltagere fra forskning, kraftindustri, nettforvaltning, miljø- og friluftsorganisasjoner deltar. Møtet vil foregå på Hotell terminus i Bergen, fra kl.9-16.

Kontaktperson i CEDREN:  Hogne Sataøen, Uni Rokkansenteret.

 

 

Program

0830-0900: Registrering, kaffe/te.
0900-0915: Introduksjon til SusGrid-prosjektet (prosjektleder Audun Ruud, SINTEF Energi).

1. Nye faglige innsikter

0915-0930: Det norske nettutviklingsregimet i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia (Ole Brekke og Hogne Sataøen, UNI Rokkansenteret).
0930-0945: Befolkningens kunnskap om og holdninger til nett og nettutvikling (Øystein Ås, NINA).
0945-1000: «Monstermast-debatten» - om mediedekningen av Sima-Samnangerprosjektet (Jacob Kielland Haug, SINTEF Energi).

1000-1015: Kaffe/te

2. Behovet for nytt nett - Avklaring og formidling av behov for nettutvikling

1015-1030: Koplingen mellom lokale energiutredninger, KSU og NUP – hvordan avklare og formidle behov? (Jens Skår, nettutviklingssjef i BKK)
1030-1045: Ny kraftproduksjon og nettutvikling (Harald Sandvik, daglig leder Hardanger Energi).
1045-1100: Erfaringer fra Mongstad - Kollsnes (Einar Wilhelmsen, avdelingsleder for fornybar energi, bygg og landbruk i ZERO).
1100-1115: Spørsmål/kommentarer

3. Konsesjonsprosessen – lokal forankring og kunnskapsgrunnlag

1115-1130: Konsesjonsprosesser – erfaringer fra senere tids nettutbygging (Siv Sannem Inderberg, fungerende seksjonssjef i seksjon for nettkonsesjon NVE).
1130-1145: Kunnskapsgrunnlaget for konsesjonsprosesser – naturmangfoldslovens betydning (Svein Grotli Skogen, fungerende seksjonssjef avdeling for naturressurser og klima i Direktoratet for Naturforvaltning).
1145-1200: Konsekvensutredninger og konsesjonsprosesser - sett fra frivillige organisasjoner (Jan Bjørgo, naturvernansvarlig i Bergen turlag)
1200-1215: Spørsmål/kommentarer
1215-1315: Lunch

4. Nettutvikling: Deltakelse, forankring og politisk styring

1315-1330: Ny kraftproduksjon og nettutvikling i et regionalt og lokalt perspektiv (Mona Haugland Hellesnes, Fylkesvaraordfører Hordaland)
1330-1345: Fylkeskommunens rolle i nettprosjekter (Jostein Aksdal, arkeolog Hordaland fylkeskommune)
1345-1400: Nasjonale prioriteringer og målsettinger – hvordan sikre politisk forankring av nettutvikling? (Erik Skjelbred, Direktør Energi og Nettstrategi, Statnett)
1400-1415: Spørsmål/Kommentarer
1415-1430: Kaffe/te

5. Oppsummering: Ufordringer for nett, produksjon og miljø – en intro til debatt

1430-1440: Nettpolitiske utfordringer - mellom natur og miljø? (Håvard Lundberg, rådgiver klimapolitikk og fornybar energi i Bellona)
1440-1450: Nettpolitiske utfordringer – sett fra et produksjonsperspektiv (Rein Husebø, administrerende direktør i Småkraft AS)
1450-1500: Nettpolitiske utfordringer – sett fra et nettselskap(Thor André Berg, administrerende direktør i BKK Nett)
1500- 1545 Plenumsdebatt: Nettpolitiske utfordringer – lokalt – regionalt og nasjonalt

6. Avslutning

15:45 - 16:00 Veien videre for SusGrid prosjektet (Audun Ruud, SINTEF Energi).

Print