Tidligere arrangementer

SusWater oppstartsmøte

Published on: 6. March 2015

En Kick-off som vil gi en kort intro til prosjektet ved prosjektleder Audun Ruud, SINTEF Energi og de ulike planlagte arbeidspakker ved de respektive ledere for arbeidspakkene.

SusWater oppstartsmøte

Tid: 10-16

Sted: Park Inn Oslo Airport Hotel

Vi vil drøfte metodikk og empirisk orientering - der vi avklare hvilke vassdrag som vi studeres nærmere. Her vil det foreligge et forslag, men dette vil være åpent for kommentarer. Det vil også være et fokus på økonomi og budsjett siden dette bestemmer den konkrete forskning de neste årene.

Påmelding.

Velkommen!

Print