Tidligere arrangementer

Vannmagasiner, vannkraft og klimagassutslipp. Seminar hos Norad.

Published on: 27. January 2016

Se lenke til presentasjonene i programmet under.

Vannmagasiner, vannkraft og klimagassutslipp. Seminar hos Norad.

Det er økende behøv for vannforsyning til irrigasjon og drikkevann. Samtidig øker behovet for fornybar energi, og vi trenger vannmagasiner for flomdemping og for regulerbar vannkraft/energibatterier. Mange magasin brukes til flere formål som jordbruksvanning, drikkevann, flomkontroll, rekreasjon, transport, fiskerier, vannkraft og annet.

Det er internasjonalt satt fokus på vannforbruk og utslipp av klimagasser fra vannmagasiner. Hva skjer på fagområdet?  Hvordan påvirker egentlig vannmagasiner klimagassutslipp og vannforbruk gitt de ulike bruksformålene?

Får vannkraft urettmessig stor kritikk for utslipp av klimagasser og hvordan bør byrdefordelingen være i magasiner som brukes til flere formål?

Disse og flere spørsmål får du belyst og svar på under seminaret som Norad, CEDREN og Tekna FTU (Forum for teknologi og utviklingssamarbeid) arrangerer.

Når: torsdag 4.februar kl 9.00 - 11.45
Hvor: Norads lokaler i Ruseløkkveien 26, Oslo

Det er ikke deltakeravgift. Meld deg på senest 1.februar

Påmelding

Kontaktpersoner:
 

Terje Gjengedal, Norad

Atle Harby, Sintef/CEDREN
 

Program

08:30-09:00    Registrering og kaffe    
09:00-09:10    Velkommen og åpning (Terje Gjengedal, Norad)
09:10-09:35    Klimagassutslipp fra vannkraft og magasiner (Atle Harby, SINTEF/CEDREN)
09:35-10:00    Flerbruk av magasiner i et endret klima. Utfordringer, muligheter og erfaringer fra vannkraftbransjen (Åse Roen, Statkraft)
10:00-10:20    Pause
10:20-10:45    Hvor står vi og hvor går vi? Litt om målinger, analyser, verktøy, forskning og resultater (Atle Harby, SINTEF/CEDREN)
10:45-11:10    Flerbruk av magasiner, fordampning og vannforbruk (Tor Haakon Bakken, NTNU/SINTEF/CEDREN)
11:10-11.45    Spørsmål og diskusjon    

 

 

 

 

 

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - er en fagetat under Utenriksdepartementet. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet. Norads oppgave er å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig, og å rapportere om hva som virker og ikke virker. Se også www.norad.no

 

 

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), tidligere Norsk Bistandsforum, ble stiftet i 1978 og er en medlemsorganisasjon for personlige og institusjonelle medlemmer. Forumet er tilnyttet Tekna, som også er sekretariat for FTU. Forumet er en arena for debatt og informasjon, og skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. FTU skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger. FTU skal også arbeide for å rekruttere nye ressurser til utviklingssamarbeid og arbeide for at de norske ressursene blir best mulig benyttet i de områder som omfattes av norsk utviklingssamarbeid.

Print