Tidligere arrangementer

CEDREN General assembly and open seminar - Trondheim 13 April 2011

Published on: 18. March 2011

 

 

Read the seminar programme and register for general assembly and seminar here.

CEDREN General assembly and open seminar - Trondheim 13 April 2011
Centre Director Atle Harby demonstrating field equipment at the CEDREN General assembly september 2009. Foto Oddmund Rønning

 

 

  

 

 

 

 

 

The CEDREN General Assembly 2011 takes place at Nova Course and Conference Rooms (map), Trondheim.

The seminar is open for all and free of charge.

Registration at this link

Download programme (pdf).

 

PROGRAM
Kl
Tema
Hvem
08.00 – 09.45
Styremøte
Jan Alne
10.00 – 11.00
Generalforsamling CEDREN
Atle Harby
Åpent seminar – innledning
 
11.00 – 11.30
Åpningsinnlegg
Rune Flatby, NVE 
11.30 – 12.00
Kritiske faktorer for balansekraft fra norsk vannkrafteksport
Mads Løkeland, Naturvernforbundet
12.00 – 12.45
Lunsj
 
Åpent seminar – nytt fra CEDREN
 
12.45 – 13.00
Havørn og vindkraft – på død og liv en konflikt?
Espen Lie Dahl
13.00 – 13.15
Vannføring og fiskeproduksjon – hvordan sikre gode forhold for fisk i regulerte vassdrag?
Torbjørn Forseth
13.15 – 13.30
Kunnskapens legitimitet – refleksjoner fra tre vannkraftsaker
Helene Egeland
13.30 – 13.45
Hydraulisk modellering av effektkjøringsbølger
Knut Alfredsen
13.45 – 14.00
Kraftledninger, interessekonflikter og beslutningsgrunnlag. Hvordan finne optimal plassering?
Frank Hanssen
14.00 – 14.15
Scenarioer for framtidas norske vannkraftsystem
Eivind Solvang
14.15 – 14.30
Sima-Samnanger saken: Har uformelle prosesser overtatt?
Audun Ruud
14.30 – 15.00
Kaffepause
 
Åpent seminar – kommentarer og nye ideer
 
15.00 – 15.30
Hva skal vi med CEDREN?
-          Sett fra industrien
-          Sett fra forvaltningen
-          Sett fra lokale aktører
Korte kommentarer og innspill fra industri, forvaltning og lokalmiljø
15.30 – 15.45
Nye prosjekter og ideer i CEDREN
Atle Harby
15.45 – 16.00
Spørsmål, kommentarer og oppsummering
 

 

 

Print