Tidligere arrangementer

SusGrid avslutningsseminar

Published on: 16. September 2014

NULL

SusGrid avslutningsseminar
Photo: © Statnett

Sted: Forskningsparken, Hagen 3 (Oslo)

Dato: 14.november 2014

Tid: 10:00 - 15:30.

 

Påmelding.

 

 

Program

9:30 Registrering og kaffeprat

10:00 Velkommen og intro til SusGrid v/ Audun Ruud (prosjektleder)

10:15 Vitenskapelige funn fra SusGrid:

 • En økonomisk tilnærming til nettutvikling v/ Wenche Tobiasson, Durham University Business School.
 • Oppfatninger av sentralnettprosjekter i Norge og UK v/ Jørgen K. Knudsen og Jacob K. Haug, SINTEF Energi
 • Hvordan opplever ulike aktører nettplanlegginsprosessen - funn fra to norske case-studier v/ Line C. Vold, NINA og Marte Qvenild, SINTEF Energi

En liten beinstrekk

 • Hvordan kan ulike landskapsoppfatninger forsterke konflikter om kraftlinjer? v/ Øystein Aas, NINA
 • Vil nettmeldingen skape noen endringer i samfunnets engasjement? v/ Audun Ruud, SINTEF Energi


Lunsj rundt 11:45

12:45 Populærvitenskapelig oppsummering og anbefalinger v/ Øystein Aas, NINA og Audun Ruud, SINTEF Energi

13:00 Forberedte kommentarer fra bransjen, forvaltning og interesseorganisasjoner

 • Statnett
 • Andre nettselskap
 • NVE
 • Miljødirektoratet
 • Energi Norge
 • DNT

14:30 Hvordan kan vi sikre videre forskning?

Forslag til og drøfting av nye FoU-aktiviteter mot ny søknad til EnergiX i 2015.

Presentasjoner

Economics of Sustainable Networks: Public Engagement and Compensation     
Hvordan opplever ulike aktører nettplanlegginsprosessen - funn fra to norske case-studier     
Landskap, steder og kraftlinjer     
Oppfatninger av sentralnettsprosjekter i Norge og UK
Vil nettmeldingen skape noen endringer i samfunnets engasjement?

Revidert populærfaglig oppsummering av SusGrid prosjektet vil foreligge i desember.

Print