Underprosjekter i BirdWind

Prosjektet var delt inn i følgende underprosjekter:

 • Søk etter fugler med trente ettersøkshunder
 • Havørn – populasjonsdynamikk
 • Havørn - genetikk
 • Havørn – radiotelemetri
 • Havørn – adferd
 • Utvikling av fugleradarteknologi
 • Lirype – populasjonsstudier
 • Vindkraft og vadere og mindre spurvefugler
 • Avbøtende tiltak (optiske og auditive)
 • GIS, terrengmodellering og dataflyt
 • Bibliografi – fugler og hindringer i lufta

 

Å manøvrere mellom vindturbiner er ikke en del av fuglenes evolusjonære bakgrunn. BirdWind avdekker muligheter for gjensidige tilpasninger mellom installasjoner og lokalt fugleliv. Foto: Espen Lie Dahl.