Noen av CEDREN-forskerne som jobber med vindkraft

Kjetil Bevanger

  • Prosjektleder i BirdWind

 

Torgeir Nygård

  • Leder av delprosjekt om satelittmerking av havørnunger i og nær Smøla vindpark. Analyse av deres bevegelsesmønstre og den medfølgende kollisjonsrisiko.
  • Veileder for Espen Lie Dahl i hans doktorgrasoppgave på populasjonseffekter på havørn av kollisjoner med vindmøller på Smøla

Roel F. May

  • Forsker i Bird Wind. Romlige analyser basert på GPS-telemetri av havørn og fugleradar.
  • Forsker i OPTIPOL. Utvikling av Least Cost Path (LCP), et verktøy for lokalisering av større infrastruktur som kraftledninger eller vindparker. Veileder for Gundula Bartzke i doktorgradsarbeid om elg og kraftledninger.
  • Involvert i utvikling av ConSite-verktøyet for lokalisering av større infrastruktur, basert på LCP.
  • Aktiv innen for International Energy Agency Wind Task 34 – Working Together to Resolve Environmental Effects of Wind Energy (WREN) med støtte fra CEDREN