EcoManage publikasjoner

Her finner du publikasjoner som er relatert til EcoManage. Trykk her for en liste over alle CEDREN-publikasjoner.


  Conference presentation

detail 27.01.2019: EcoManage brukermøte - Økosystemtjenester, innledning: David Barton/NINA.
detail 02.09.2015: Regionalization of water consumption and the effect on water footprint results for hydropower: Modahl, I.S. (1), Raadal, H.L. (1), Bakken, T.H. (2) and Kolbjørn Engeland (3)/1) Østfold Research, Norway; 2) Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway; 3) University of Oslo, Norway. LCM Bordeaux 2015 Open URL
detail 24.04.2014: Allocation recommendations for multipurpose reservoirs: Tor Haakon Bakken (1&2), Ingunn Saur Modahl (3), Hanne Lerche Raadal (3), Ana Adeva Bustos (2&4) & Silje Arnøy (3)/1) Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway 2) SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway 3) Ostfold Research, Fredrikstad, Norway 4) Universidad Politécnica de Madrid, Spain. Water for Energy Framework - W4EF - Hydropower workshop, Paris Open URL
detail 24.04.2014: Water consumption from hydropower production: review of published estimates: Tor Haakon Bakken (1&2), Ånund Killingtveit (1), Kolbjørn Engeland (2), Knut Alfredsen (1) & Atle Harby (2)/1) Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway 2) SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway. Water for Energy Framework - W4EF - Hydropower workshop, Paris Open URL
detail 27.01.2014: EcoManage brukermøte - Introduksjon til Ecomanage: Håkon Sundt/. Open URL
detail 27.01.2014: EcoManage brukermøte - Indeksar for energieffektivitet: Ingunn Saur Modahl/. Open URL
detail 27.01.2014: EcoManage brukermøte - Water consumption from hydropower production: review of published estimates: Tor Haakon Bakken/Sintef. Open URL
detail 27.01.2014: EcoManage brukermøte - Vannforbruk og fordamningsberegninger: Kolbjørn Engeland/. Open URL
detail 27.01.2014: EcoManage brukermøte - Vurdering av terrestriske kompensasjonstiltak: Dagmar Hagen/NINA. Open URL
detail 27.01.2014: EcoManage brukermøte - Cost-effectivenes of physical measures versus spill of water past the Laudal Hydropower plant.: Ana Adeva Bustos/Sintef. Open URL
detail 27.01.2014: EcoManage brukermøte - Comparison of environmental impacts from small-scale hydropower, large hydropower and wind power projects: Tor Haakon Bakken/Sintef. Open URL
detail 27.01.2014: EcoManage brukermøte - Multi-criteria analysis applied to environmental impacts of hydropower and water resource regulation projects EcoManage: Maria D. Catrinu-Renström,/. Open URL
detail 27.01.2014: EcoManage brukermøte - MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS – A REVIEW OF METHODOLOGY FOR RANKING NORWAY’S HYDROPOWER CONCESSIONS FOR REVISION BEFORE 2022: David Barton/NINA. Open URL
detail 26.06.2013: Water consumption from hydropower plants – State-of-the-art and scope of work for further research: Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund/NTNU; SINTEF Energi AS. Seminar on sustainable hydropower development; Ankara; Turkey; 18 – 19 June 2013 Open URL
detail 23.11.2012: Assessment of environmental impacts from small versus large hydro-power developments: Bakken, T.H./SINTEF Energi AS. Naturvernforbundet Open URL
detail 22.11.2012: MILEN-UiO: Assessment of small versus large hydro-power developments: Bakken, T.H. et al/SINTEF Energi AS. UiO Open URL
detail 08.11.2012: Energieffektiviteten av el-produksjon: Bakken, T.H./SINTEF Energi AS. ENOVA EPR Open URL
detail 30.01.2013 Review of water consumption estimates and the importance of evaporation: Bakken, T.H.; Engeland, K.; Killingtveit, Å./SINTEF Energi AS; NTNU. IHA Open URL

  Other presentation

detail 12.11.2015: Nytt fra CEDREN, innovasjoner og veien videre Open URL
detail 12.11.2015: EcoManage - Innledning til brukermøte november 2015 Open URL
detail 12.11.2015: Water consumption from hydropower production Open URL
detail 12.11.2015: The effects of change in climate and irrigation practice on the water resources in Kizilirmak River Basin, Turkey Open URL
detail 12.11.2015: Miljøvurdering av vassdraft i eit livsløpperspektiv: bruk av ulike indikatorar for energi- og vannforbruk Open URL
detail 12.11.2015: Multikriterie-analyse av habitat - forbedringstiltak i regulerte elver - eksempel fra Mandalselva. Muligheter og utfrodringer som kompensasjonstiltak. Open URL
detail 28.04.2015: Visualisation of habitat measures by means of photo scenarios Open URL
detail 15.04.2015: Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak for regulerende økosystemtjenester (EcoManage) Open URL
detail 21.01.2015: Water consumption/footprint for hydropower Open URL
detail 21.01.2015: Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak Open URL
detail 11.12.2014: Reservoirs – water consumers or collectors? & The effects of change in climate and irrigation practice on the hydropower resources in Kizilirmak River Basin, Turkey Open URL
detail 11.12.2014: Habitat offsetting av arealbruk og arealbruksendringer i LCA rammeverk Open URL
detail 11.12.2014: Modelling biodiversity impacts from hydropower in LCA Open URL
detail 11.12.2014: EcoManage - Improved development and management of energy and water resources Open URL
detail 11.12.2014: Allokering i fleirbruksmagasin og tilpassing av eksisterande LCA-modellar for beregning av vannfotavtrykk Open URL
detail 11.12.2014: Centre for environmental design of renewable energy - CEDREN (at EcoManage user meeting) Open URL
detail 11.12.2013: Assessing trade-offs between ecosystem services using multi-criteria decision analysis (MCDA) – proof of concept Open URL

  Journal article

detail 12.08.2015: Are Reservoirs Water Consumers or Water Collectors? Reflections on the Water Footprint Concept Applied on Reservoirs Open URL
detail 01.07.2014: Demonstrating a new framework for the comparison of environmental impacts from small- and large-scale hydropower and wind power projects Open URL
detail 10.06.2013 Naturens flomdemping – hva er den økonomiske verdien av økosystemtjenester fra et nedbørfelt? Open URL
detail 05.12.2013 How methodological issues affect the energy indicator results for different electricity generation technologies Open URL
detail 05.12.2013 Water Allocation With Use of the Building Block Methodology (BBM) in the Godavari Basin, India Open URL
detail 05.12.2013 Water consumption from hydropower plants – review of published estimates and an assessment of the concept Open URL
detail 05.12.2013 Water consumption from hydropower production: review of published estimates Open URL

  Report

detail 17.09.2013: Multi-criteria analysis applied to environmental impacts of hydropower and water resources regulation projects Open URL
detail 15.05.2012 Energy Indicators for electricity production Open URL
detail 19.05.2015 The need for water as energy storage for better integration of renewables Open URL

  Project memo

detail 15.05.2012 POLICY BRIEF Energieffektiv elektrisitetsproduksjon Open URL