Involverte personer

Kjetil Bevanger

 • Prosjektleder i OPTIPOL

Roel F. May

 • Forsker i Bird Wind. Romlige analyser basert på GPS-telemetri av havørn og fugleradar.
 • Forsker i OPTIPOL. Utvikling av Least Cost Path (LCP), et verktøy for lokalisering av større infrastruktur som kraftledninger eller vindparker. Veileder for Gundula Bartzke i doktorgradsarbeid om elg og kraftledninger.
 • Involvert i utvikling av ConSite-verktøyet for lokalisering av større infrastruktur, basert på LCP.
 • Aktiv innen for International Energy Agency Wind Task 34 – Working Together to Resolve Environmental Effects of Wind Energy (WREN) med støtte fra CEDREN

Frank Hanssen

 • Involvert i OPTIPOL med utvikling av Least Cost Path (LCP) et verktøy for lokalisering av større infrastruktur som kraftledninger eller vindparker.
 • Involvert i utvikling av ConSite-verktøyet for lokalisering av større infrastruktur, basert på LCP.
 • GIS- analyser, romlig modellering og utvikling av  innovative verktøy

Sigbjørn Stokke

 • Prosjektleder for underprosjektet "Power line ROW as habitat resources for moose (Alces alces) and other wildlife"

Henrik Brøseth

 • Prosjektleder på underprosjekt om hønsefugl og kraftledninger

Roger Meåas

 • Hundesøk etter hønsefugl langs krafttraseer. Teknikerarbeid i forbindelse med studiene på hjortevilt og kraftledninger som Gundula Bartzkes tok doktorgrad på.