PhD- og Post Doc-prosjekter i CEDREN

CEDREN har i perioden 2009-2013 finansiert til sammen sju post.doc-stipendiater og 20 doktorgradsstudier innen en rekke ulike fagområder.

Se oversikt over kandidater og prosjekter per 2011.

Kontaktperson i CEDREN: Ånund Killingtveit, NTNU