Involverte personer

Audun Ruud

  • Meldem i ledergruppen i CEDREN
  • Prosjektleder for flere samfunnsfaglige prosjekt som startet med GOVREP. Nå avsluttes  prosjektet SusGrid om bærekraftig nettutvikling, og primært fokus framover blir det nye prosjektet SusWater, med fokus på vannforvaltning og hvordan man kan forene økonomiske, sosiale og miljømessig hensyn i vassdrag med kraftproduksjon

Øystein Aas

  • Arbeidspakkeleder i SusGrid og forsker (samfunnsfag). Har også vært med på EnviPEAK.
  • Tema: Energilandskap og rekreasjonslandskap, flerbruk av områder og ressurser som brukes til energiproduksjon, lokalsamfunn og energiutbygging, samfunnsaksept, bærekraftig styring

Jørgen K. Knudsen

Jens Jacob Kielland Haug

Marte Quenlid

Gerd Jacobsen

Line C. Wold

Oddgeir Andersen

  • Prosjektmedarbeider på HydroBalance - WP 5 (samfunnsaksept).
  • Jobber med intervjuer av aktører (kvalitatitiv tilnærming).