Om CEDREN

Senter for miljødesign av fornybar energi

CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy – var et internasjonalt ledende forskningssenter for miljødesign av fornybar energiproduksjon - i samspillet mellom teknologi, natur og samfunn. Det faglige arbeidet fokuserte på teknologiske og miljømessige utfordringer for framtidas vannkraft, miljøforhold knyttet til vindkraft og overføringslinjer samt forskning på hvordan miljø- og energipolitikk kan forenes. Dette er oppsummert i slagordet vårt, «fornybar energi på lag med naturen».

SINTEF Energi, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) var hovedforskningspartnere. En rekke kraftselskap, norske og internasjonale forskningsinstitusjoner og universiteter er partnere i prosjektet.

Senteret var ett av opprinnelig åtte sentre som var en del av ordningen med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og opererte i perioden 2009-2016. FME-ordningen består av tidsbegrensede forskningssentre som utfører fokusert og langsiktig forskning på høyt internasjonalt nivå for å løse spesifikke utfordringer på energi- og miljøområdet.

Visjon

"Et internasjonalt anerkjent forskningssenter for miljødesign av fornybar energi, i samspillet mellom teknologi, natur og samfunn."

Slagord

"Fornybar energi på lag med naturen."

Objectives

Mål:

CEDREN skal levere:

  1. Kunnskap om fornybar og bærekraftig energiproduksjon
  2. Innovasjon og nye muligheter for fornybare energiløsninger
  3. Fremragende formidling av prosesser og resultater

Mer om CEDREN:

CEDREN brochure (pdf, in English, updated June 2010)

CEDREN brosjyre (pdf, på norsk, oppdatert oktober 2009)