Organisering av senteret

CEDREN har et totalt budsjett på mer enn 250 millioner kroner for perioden 2009-2016, og senteret finansieres av Forskningsrådet, kraftbransjen, forvaltningen og de involverte forskningsinstituttene og universitetene i felleskap.

Forskningen er organisert i prosjekter og aktiviteter som alle søker å inkludere samarbeidet mellom tekniske fag, miljøfag og samfunnsfag. Alle prosjektene nyter godt av mulighetene til samspill på tvers av fag, institusjon og tilhørighet.

Konsortieavtalen for CEDREN fordeler ansvaret for senterets virke mellom generalforsamlingen, styret og senterledelsen.

Senterledelse:

Se kontaktsiden.

Styret:

  • Jan Alne (leder), Statkraft
  • Geir Walsø, NTNU
  • Sigve Næss, BKK
  • Geir Taugbøl, Energi Norge
  • Petter Støa, SINTEF Energi
  • Torfinn Sørsensen, Miljødirektoratet
  • Signe Nybø, NINA
  • Torodd Jensen, NVE
  • Øyvind Stakkeland, Agder Energi 
  • Erland Eggen (observatør), Norges Forskningsråd

 

CEDRENs partnere

Se siden CEDRENs partnere. 

Organisasjonskart.

Trykk på bildet for å se detaljer.