HydroBalance pilotstudie

«HydroBalance Pilot Study» var et forprosjekt til HydroBalance. Det adresserte det potensielle behovet for norsk vannkraft som balansekraft for Europas voksende vindkraftproduksjon og andre energikilder, og utfordringer knyttet til dette. Målet av pilotstudiet var å beskrive potensialet for balansekraft i Sør-Norge basert på innledende case-studier. Dette inkluderte miljøeffekter i magasiner, behov for overføringsnett, samfunnsaksept og industrimuligheter.

Et innledende studie identifiserte et potensiale mellom 11500 MW og 20000 MW, som kan realiseres i eksisterende magasiner i Sør-Norge ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk og bygge pumpekraftverk.

 

Foto: Norske vannkraftmagasiner tilbyr muligheter for å balansere den voksende vindkraftproduksjonen i Europa.

 

CEDREN organiserte og deltok i flere internasjonale workshoper som var relevante for norsk vannkraftlagring og overføring mellom Norge, kontinentet og Storbritannia.