Noen av CEDREN-forskerne som jobber med vannkraft

Atle Harby

 • Senterleder
 • Redaktør for miljøhåndboka

Ånund Killingtveit

 • Nestleder i CEDREN
 • Leder for prosjektet HydroPEAK

Ingeborg Helland

 • Nestleder i CEDREN og arbeidspakkeleder for WP4 i prosjektet HydroBalance
 • Jobber generelt med økologiske effekter av vannkraft, men har spesielt fokus på fisk i magasiner

Knut Alfredsen

 • Medlem i ledergruppen i CEDREN
 • Ansvarlig for for “Research Facilities” og prosjektleder for Tools.
 • Har vært involvert i EnviDORR (som PhD-veileder), EnviPEAK (som forsker og PhD-veileder), HydroPEAK (som forsker og PhD-veileder) og Tools (forsker og prosjektleder).

Håkon Sundt

 • Medlem i ledergruppen i CEDREN
 • Prosjektleder i EcoManage og forsker i prosjektet EnviPEAK
 • Jobber bl.a. med hydraulisk analyse av regulerte elver, temperaturanalyse, klimagassanalyse, miljødesign av vannkraft (var med på miljøhåndboka), samt forbedrede metoder for vannforvaltning (EcoManage)

Torbjørn Forseth

 • Medlem i ledergruppen i CEDREN
 • Prosjektleder for EnviDORR og SafePass
 • Redaktør for miljøhåndboka

Michael Belsnes

 • Medlem i ledergruppen i CEDREN
 • Koordinator i HydroBalance
 • Bakgrunn fra vannkraftplanlegging og energisystemanalyse

Tor Haakon Bakken

 • Medlem i ledergruppen i CEDREN
 • Prosjektleder i EnviPEAK
 • Har i EnviPEAK forsket på effektkjøring og virkninger på vanntemperatur, samt utviklingen av det såkalte klassifiseringsystemet for effektkjøring.
 • Tar en PhD knyttet til prosjektet EcoManage om vannforbruk fra kraftproduksjon

Audun Ruud

 • Meldem i ledergruppen i CEDREN
 • Prosjektleder for flere samfunnsfaglige prosjekt som startet med GOVREP. Nå avsluttes  prosjektet SusGrid om bærekraftig nettutvikling, og primært fokus framover blir det nye prosjektet SusWater, med fokus på vannforvaltning og hvordan man kan forene økonomiske, sosiale og miljømessig hensyn i vassdrag med kraftproduksjon

Øystein Aas

 • Arbeidspakkeleder i SusGrid og forsker (samfunnsfag). Har også vært med på EnviPEAK.
 • Tema: Energilandskap og rekreasjonslandskap, flerbruk av områder og ressurser som brukes til energiproduksjon, lokalsamfunn og energiutbygging, samfunnsaksept, bærekraftig styring

Peggy Zinke

 • Forsker med bakgrunn fra vassdragsteknikk og hydrologi
 • Har jobbet i ulike CEDREN prosjekter, ofte i forbindelse med hydraulisk modellering, habitat og vegetasjon i elver: EnviPEAK (casestudier i Surna og Daleelva, hydrodynamisk modellering og habitatvurdering), EnviDORR (små bidrag til presentasjoner/rapporter e.l.), FutureHydro (bidrag til prosjektkoordinering og workshops), SusWater (nå: Post doc ved IVM, NTNU)

Julie Charmasson

 • Forsker på påvirkning av vannkraft på miljø, miljødesign av vannkraft, vannressursforvaltning, simulering av forhold i innsjø.
 • Involvert i HydroBalance (WP4 Environmental impacts), EnviDORR (Aurland studiecase) og EnviPEAK (Task A – Impacts on physical conditions, Task E – Measures and mitigation, Task F (Categorizing hydropower plants).

Antti Eloranta  

 • Post doc i prosjektet HydroBalance (WP 4 – Environmental impacts of new operational regimes)
 • Forsker på de økologiske effektene av nåværende og framtidig drift av vannkraftverk i norske magasiner

Oddgeir Andersen

 • Prosjektmedarbeider på HydroBalance - WP 5 (samfunnsaksept).
 • Jobber med intervjuer av aktører (kvalitatitiv tilnærming).

Helge Skoglund

 • Tidligere stipendiat i EnviDORR (disputerte i 2011). Deretter tilknyttet som forsker i EnviDORR og EnviPEAK
 • Jobber med vannkraft, fiskebiologi, økologi hos laksefisk

Jiska van Dijk

 • Forsker (økolog) i EnviPEAK-prosjektet. Ansvarlig for oterdelen i EnviPEAK-prosjektet.
 • Studerer effekten av vannkraftproduksjon på oter.

Ingunn Saur Modahl og Hanne Lerche Modal

 • Er involvert i prosjektet EcoManage, og har vært ansvarlige for arbeidspakken på energiindikatorer. Har også samarbeidet tett med Tor Haakon Bakken på temaet vannforbruk, og har analysert vannfotavtrykket gjennom heile verdikjeden for elektrisitet fra to norske vasskraftanlegg.