HydroBalance underprosjekter

Photo: Storvass-dammen og Blåsjø, Norges største magasin med lagringsvolum på 3 100 million m3 og en lagringskapasitet på 7 759 GWh. Foto: Martin NH / Wikimedia commons (CC BY-SA 3.0)

Prosjektet adresserer nøkkelspørsmål angående økt bruk av balansekraft og utvidelse av slik fleksibilitet, inkludert pumpekraft, gjennom fem arbeidspakker. Det tverrfaglige prosjektet integrerer perspektiver på temaet i tråd med CEDRENs visjon: teknologi, natur og samfunn.

 

WP1: Veikart for balansekraft fra vannkraft (pdf)

WP2: Behov for balansekraft og lagring (pdf)

WP3: Modellering og analyser for å utvikle relevante forretningsmodeller (pdf)

WP4: Miljøpåvirkninger av nye driftsregimer (pdf)

WP5: Samfunnsaksept og regulatorisk rammeverk (pdf)