nb-NOen-GB

CEDREN

CEDREN

Kontakt

Senterledelse

Senterleder Atle Harby, SINTEF
Nestleder Ingeborg Palm Helland, NINA
Nestleder Ånund Killingtveit, NTNU
Manager Arnt Ove Eggen, SINTEF
Kommunikasjon Anne Olga Syverhuset, NINA
Infrastruktur Knut Alfredsen, NTNU
Administrasjon Randi Aukan, SINTEF

  

Prosjekter

BirdWind Vindkraft og fugler
Kjetil Bevanger, NINA
EcoManage Forbedret utbygging og forvaltning av energi- og vannressurser Håkon Sundt, SINTEF
EnviDORR Mer laks og mer kraft
Torbjørn Forseth, NINA
EnviPEAK Effekter av raske vannstandsendringer i regulerte elver
Tor Haakon Bakken, SINTEF
FutureHydro Bærekraftig vannkraftutbygging i Kina og Norge for å møte framtidas behov
Atle Harby, SINTEF
HydroPEAK Vannkraftdesign for framtida
Ånund Killingtveit, NTNU
GOVREP Hvordan forene energi- og miljøpolitikk
Audun Ruud, SINTEF
HydroBalance Storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft
Michael Belsnes, SINTEF
OPTIPOL Kraftledninger og dyreliv
Kjetil Bevanger, NINA
SafePass  Trygg og effektiv vandring for laksefisk og ål opp og ned forbi kraftverk
Torbjørn Forseth, NINA
SusGrid Bærekraftig nettutvikling
Audun Ruud, SINTEF
SusWater Bærekraftig forvaltning av regulerte vassdrag
Audun Ruud, SINTEF
Tools Verktøy for vannkraftproduksjon
Knut Alfredsen, NTNU