Logo CEDREN Home Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)
Searchleft Search

OPTIPOL News

This page contains news stories that are relevant for the OPTIPOL project. For a complete list of all CEDREN news go to news.
 

Designer-kraftledninger reduserer fugledød
 
Designer-kraftledninger reduserer fugledød
Fugledød og kraftledninger er et evig aktuelt tema. Gode konfliktreduserende løsninger og tiltak må rettes spesifikt mot art, område og årstid. Bærekraftige løsninger skapes når biologer og teknologer samarbeider.
 
Norwegian balancing power still in demand
 
Norwegian balancing power still in demand
Demand for Norwegian pumped-storage hydropower is rising. Within the next two to three decades Norway could be providing Europe with parts of the balancing power it sorely needs. The technology is available, but more study, research and development are needed.
 
Nytt fra CEDREN
 
Nytt fra CEDREN
CEDRENs forskere har det siste året utviklet flere verktøy for energiindustrien og forvaltningen. Les mer om verktøyene og andre saker i CEDRENs nyhetsbrev.
 
Vannkraft - smått eller stort best for miljøet?
 
Vannkraft - smått eller stort best for miljøet?
Nyhetsbrev fra CEDREN: Les om den nye rapporten som sammenligner miljøvirkninger av små og store vannkraftverk, og annet aktuelt CEDREN-stoff.
 
Køen må bort fort
 
Køen må bort fort
NVE må legge større ressurser i å få unna den lange konsesjonskøen for småkraft. Miljø og klima må tilhensyntas når fornybar energi skal bygges ut.
 
Nytt fra CEDREN nr1, 2012
 
Nytt fra CEDREN nr1, 2012
CEDRENs prosjekter er i ferd med å gi innovasjonsresultater, både i form av materielle gjenstander, modeller og metoder. Les om dette i nyhetsbrev nr1, 2012.
 
Kraftledninger og fugl
 
Kraftledninger og fugl
OPTIPOLs brukermøte i november dreide seg for en stor del om hubro og hønsefugl, og dødeligheten i møte med kraftledningene.
 
Nytt fra CEDREN
 
Nytt fra CEDREN
CEDRENs siste nyhetsbrev rapporterer fra møte i senterets viktige referansegruppe. Tema var samfunnsaksept for store energiprosjekter. Referansegruppa var for anledningen utvidet med innledere fra Kvinesdal kommune, Bellona, Statnett, Statkraft og Statens vegvesen. Les i tillegg om fasilitetene på Vassdragslaboratoriet, elg og fugl i kraftgater og bærekraftig vannkraftutvikling i Afrika.
 
Redder hubro fra å bli grillet
 
Redder hubro fra å bli grillet
CEDREN-forskere er i ferd med å løse en miljømessig uheldig sak for nettselskapene. Samtidig kan de fjerne en av årsakene til strømutfall.
 
Side 1 av 2Første   Forrige   [1]  2  Neste   Siste   
Logos