EcoManage publikasjoner

Her finner du publikasjoner som er relatert til EcoManage. Trykk her for en liste over alle CEDREN-publikasjoner.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

Back
Title Allokering i fleirbruksmagasin og tilpassing av eksisterande LCA-modellar for beregning av vannfotavtrykk
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to EcoManage
Keyword
Author Ingunn Saur Modahl og Hanne Lerche Raadal
Affiliation Østfoldforskning
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 11.12.2014
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place EcoManage user meeting
CEDREN deliverable nr