BirdWind publikasjoner

Denne siden lister opp alle publikasjoner relatert til BirdWind-prosjekter. Trykk her for oversikt over alle CEDREN-publikasjoner.

Back
Title Radardeteksjon av fugl
Category Other presentation
Related to Birdwind
Keyword
Author Hansen, F.; Kvaløy, R.; Vang, R.; Steinheim, Y.
Affiliation NINA; SINTEF
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2010
Publication date 18.11.2010
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place Avinet brukerforum 2010
CEDREN deliverable nr