BirdWind publikasjoner

Denne siden lister opp alle publikasjoner relatert til BirdWind-prosjekter. Trykk her for oversikt over alle CEDREN-publikasjoner.

Back
Title Collision risk in white-tailed eagles. Modelling kernel-based collision risk using satellite telemetry data in Smøla wind-power plant
Publication URL Open URL Go to publication
Category Report
Related to Birdwind
Keyword
Author May, R.; Nygård, T.; Dahl, E.L.; Reitan, O.; Bevanger, K.
Affiliation NINA
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2011
Publication date 26.05.2011
Pages
Book title
Place
Publisher NINA
ISBN 978-82-426-2277-8
Serial title; Serial No. NINA Report 692
Congress name and place
CEDREN deliverable nr