EnviPEAK nyheter

Her finner du nyhetssaker fra cedren.no som er relevante for EnviPEAK. For en komplett oversikt over alle nyheter på cedren.no, gå til nyheter.

Køen må bort fort

09.05.2012
NVE må legge større ressurser i å få unna den lange konsesjonskøen for småkraft. Miljø og klima må tilhensyntas når fornybar energi skal bygges ut.
Les mer..

Nytt fra CEDREN nr1, 2012

12.03.2012
CEDRENs prosjekter er i ferd med å gi innovasjonsresultater, både i form av materielle gjenstander, modeller og metoder. Les om dette i nyhetsbrev nr1, 2012.
Les mer..

Nytt fra CEDREN

12.12.2011
CEDRENs siste nyhetsbrev rapporterer fra møte i senterets viktige referansegruppe. Tema var samfunnsaksept for store energiprosjekter. Referansegruppa var for anledningen utvidet med innledere fra Kvinesdal kommune, Bel...
Les mer..

Mulig å gjøre norsk vannkraft til batteri for Europa

05.12.2011
Teknisk er det fullt mulig å bruke norske vannkraftmagasin til godt betalt krafteksport når Europas vindmøller står – og så pumpe vann tilbake i reservoaret på grønt og billig vis.
Les mer..

CEDREN på NRK nett-TV

25.10.2011
Schrødingers Katt fulgte forskere i EnviPEAK på feltarbeid i Surna i august hvor det ble testet ut ny metodikk for innmåling og analyse av bunnforholdene i elver.
Les mer..

CEDREN at youtube

20.10.2011
The talks from the Technoport-CEDREN event "Renewable Energy Respecting Nature" is now streamable at youtube and Technoports web site.
Les mer..

Forsker på elvemusling og vannkraft

18.10.2011
Norske elver er blant de siste i Europa med levedyktige stammer av elvemuslinger. Arten er viktig for økosystemene og vannkvaliteten i vassdragene, derfor må vi vite hvordan de blir påvirket av vassdragsregulering
Les mer..

Nytt fra CEDREN nr 3 - 2011

10.10.2011
Mer laks og mer kraft i ett og samme vassdrag er fullt mulig å oppnå, når forskere på biologi og hydrologi samarbeider med kraftbransjen om å miljødesigne vassdragsdrift.
Les mer..

Gav innspill til Energiutvalget

23.09.2011
CEDREN gav Energiutvalget smakebiter på en rekke avgjørende utfordringer og løsninger for framtidas energisystem da det ble arrangert høringsmøte denne uken.
Les mer..

Nyanserer fiskestress

19.09.2011
Det kan se ut til at fisk tåler raske endringer i vannføring bedre enn tidligere antatt. Driften av regulerte vassdrag kan tilpasses til beste både for energiproduksjonen og for miljøet i elva.  
Les mer..

Page 2 of 3First   Previous   1  [2]  3  Next   Last