EnviPeak publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner fra EnviPEAK. Trykk her for en oversikt over alle CEDREN-publikasjoner.


  Other presentation

detail 19.01.2016: Virkninger av fleksibel kraftverksdrift og effektkjøring i kraftverk med utløp til elv. Hjelpemiddel for identifisering av påvirkning og løsninger fra prosjektet EnviPEAK Open URL
detail 15.04.2015: Effektkjøring og miljøvirkninger Open URL
detail 15.04.2015: Grønt, gult eller rødt lys for effektkjøring i elver? Open URL
detail 21.01.2015: Grønt, rødt eller gult lys for effektkjøring i elver? Open URL
detail 19.05.2011: EnviPEAK - Daleelva as Research River
detail 16.05.2011: Norwegian perspectives on development of renewable energy and environmental impacts
detail 16.05.2011: Scenarier for økt effektkjøring av vannkraftverk - Hvordan håndtere miljøvirkningene?
detail 16.05.2011: Norwegian perspectives on development of renewable energy and environmental impacts
detail 16.05.2011: Environmental impacts of pumped storage hydropower plants -Norwegian perspectives
detail 16.05.2011: EUs vanndirektiv og bruk av modeller på ferskvann
detail 24.03.2011: Methodologies to predict stranding potential during hydropeaking operations
detail 11.11.2010: Dynamics of flooding and dewatering during hydropeaking
detail 11.11.2010: Dynamics of flooding and dewatering during hydropeaking: Overview of a Research Plan
detail 11.11.2010: The use of laser scanner in riverine environments
detail 11.11.2010: The effect of water power plant operations on otter & mink
detail 11.11.2010: ENVIPEAK - Environmental impacts of hydro-peaking
detail 11.11.2010: Ny satsing på FoU for energibransjen
detail 11.11.2010: EnviPEAK - Miljøvirkninger av effektkjøring av kraftverk
detail 11.11.2010: Samspillet vannkraft og miljø: Hva vet vi og hvilken kunnskapsutvikling foregår?
detail 11.11.2010: ENVIPEAK - Environmental impacts of hydro-peaking
detail 11.11.2010: ENVIPEAK - Environmental impacts of hydro-peaking
detail 11.11.2010: Centre for environmental design of renewable energy - CEDREN / EnviPEAK - A European Project on Environmental Impacts of Hydropeaking
detail 11.11.2010: Sustainable hydropower development - methods, models, protocols
detail 11.11.2010: EnviPEAK - Impacts on physical and biological processes in rivers
detail 11.11.2010: Sustainable hydropower development - methods, models, protocols
detail 11.11.2010: Physical and biological measurements and results from study sites in EnviPEAK
detail 11.11.2010: What is Hydropeaking?
detail 25.10.2010: Hydropeaking, environmental impacts and mitigation in Germany and Switzerland

  Report

detail 08.01.2015: Fornybar energi på lag med naturen - CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Open URL
detail 05.10.2012: Modeling operation of a pumped-storage plant in Lake Suldalsvatn Open URL
detail 02.10.2012: Mitigation Measures Against Hydropeaking effects Open URL
detail 17.09.2012: Hydropeaking at Tonstad power plant in Norway Modelled effects on currents, temperatures and ice cover Open URL
detail 01.06.2011: EUs Vanndirektiv og bruk av modeller Open URL
detail 16.05.2011: Vurderinger av vanntemperatur i Aurlandsvassdraget i perioden 2004-2006 og 2010 Open URL
detail 14.05.2012 Merking av oter i innlandet i Norge - et pilotstudium Open URL
detail 09.10.2012 Setting environmental flows in regulated rivers Open URL

  Journal article

detail 07.08.2014: Response of fish communities to hydrological and morphological alterations in hydropeaking rivers of Austria Open URL
detail 01.08.2014: Seasonal effects of hydropeaking on growth, energetics and movement of juvenile Atlantic Salmon (Salmo salar) Open URL
detail 13.02.2013: Distribution and patterns of spread of recolonising Eurasian beavers (Castor fiber Linnaeus 1758) in fragmented habitat, Agdenes peninsula, Norway. Open URL
detail 29.09.2011: Restoration of Spawning Habitats of Brown Trout (Salmo trutta) in a Regulated Chalk Stream Open URL
detail 25.11.2010: Deep habitats are important for juvenile Atlantic salmon Salmo salar L. in large rivers
detail 12.03.2014 Selective segregation in intraspecific competition between juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta). Open URL
detail 19.05.2014 Strategic and temporal substitution among anglers and white-water kayakers: The case of an urban regulated river Open URL
detail 19.05.2014 Experiences from the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for River Bathymetry Modelling in Norway
detail 19.05.2014 A computational tool for the characterisation of rapid fluctuations in flow and stage in rivers caused by hydropeaking Open URL
detail 19.05.2014 A cost-effective approach to predict dynamic variation of mesohabitats at the river scale in Norwegian systems.
detail 19.05.2014 Performance of a one-dimensional hydraulic model for the calculation of stranding areas in hydropeaking rivers. River Research and Applications. Open URL

  Conference presentation

detail 26.06.2013: Environmental impacts assessment in regulated rivers - Experiences from Norwegian and international studies: Bakken, Tor Haakon/NTNU; SINTEF Energi AS. Seminar on sustainable hydropower development ; Ankara; Turkey; 18 – 19 June 2013 Open URL
detail 24.09.2012: Size dependent habitat selection in juvenile Atlantic salmon.: Michael Puffer, Ole Kristian Berg, Frøydis Bolme Hamnes, Vidar Bentsen, Wouter Koch, Torbjørn Forseth, Sigurd Einum. /. Ecohydraulics 2012 in Vienna (Austria)
detail 24.03.2012: Density dependent habitat selection in juvenile Atlantic salmon.: Michael Puffer, Ole Kristian Berg, Frøydis Bolme Hamnes, Vidar Bentsen, Wouter Koch , Torbjørn Forseth, Sigurd Einum./. NoWPaS workshop in Sletvik (Norway)
detail 16.02.2012: Density dependent habitat selection in juvenile Atlantic salmon.: Michael Puffer, Ole Kristian Berg, Frøydis Bolme Hamnes, Vidar Bentsen, Wouter Koch , Torbjørn Forseth, Sigurd Einum./. Fiskesymposium Bergen (Norway)
detail 29.08.2011: Testing the accuracy of a 1D hydraulic model for the simulation of stranding areas during hydropeaking: Casas-Mulet, R., Alfredsen, K., Rüther, N., Boissy, T., Sundt, H./NTNU, SINTEF. 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science ISRS; Berlin, Germany; 8-12 August 2011
detail 19.05.2011: A method to analyse characteristics of rapid fluctuations of flow and stage in rivers in consequence of hydropeaking: Julian Sauterleute, Julie Charmasson, Tor Haakon Bakken, Atle Harby/SINTEF. 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science ISRS; Berlin, Germany; 8-12 August 2011
detail 16.05.2011: Study of hydraulic processes and eco-system responses during hydro-peaking events in a cold climate basin: Tor Haakon Bakken; Håkon Sundt; Julian Sauterleute; Atle Harby/SINTEF. ISRS International Conference; Berlin; 8-12 August 2011
detail 18.03.2011: Long time consequences of stranding on Atlantic salmon parr during winter: Michael Puffer; Ole Kristian Berg; Sigurd Einum; Svein Jakob Saltveit; Nils A. Hvidsten; Torbjørn Forseth/NTNU, UiO; NINA. NoWPaS 2011; Gotein-Libarrenx, France; 17-20 March 2011
detail 18.03.2011: Physical processes, hydropower operation and scale integration for the prediction of stranding potential in rivers: Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Rüther, Nils; King, Tyler/NTNU. NoWPaS 2011; Gotein-Libarrenx, France; 17-20 March 2011
detail 11.11.2010: Assessment of the river ice conditions in Lundesokna, a small hydropeaked river in central Norway: Sundt, H.; Bakken, T. H./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11.11.2010: Assessment of small versus large hydro-power developments - A Norwegian case study: Bakken, T.H.; Harby, A./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11.11.2010: Assessing the impact of hydropower and climate change on the fish fauna in Alpine rivers: Melcher, A.; Unfer, G.; Schmutz, S./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11.11.2010: The Effects of Rapid Flow Variation on Benthic Macroinvertebrates in Norwegian Rivers: Zakowski, T.; Petrin, Z.; Merigoux, S.; Arnekleiv, J.V.; Schneider, M./NTNU; NINA. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11.11.2010: Environmental Impacts of Artificial Flow Fluctuations. Overview and Examples: Harby, A./SINTEF Energi AS. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11.11.2010: Modelling Stranding Risk of Fish in a Norwegian Regulated River with Fluctuating Flow: Sauterleute, J.; Noack, M.; Harby, A.; Stickler, M./SINTEF Energi AS; University Stuttgart; Statkraft. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 29.10.2010: Methodologies to predict stranding potential during hydropeaking operations: Casas-Mulet, R.; Alfredsen, K.; Ruther, N.; Bakken, T.H.; Killingtveit. Å./NTNU; SINTEF Energi AS. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 25.10.2010: Simulation of stranding risk of juvenile fish due to hydropeaking using the habitat model CASiMiR: Noack, M.; Schneider, M.; Wieprecht, S./Universität Stuttgart. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 25.10.2010: Interactions between river morphology and stranding risk due to hydropeaking for juvenile European grayling: Wieprecht, S.; Thutan, J.; Noack, M.; Schneider, M./Universität Stuttgart. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 25.10.2010: Automating River Rehabilitation Measure Design Considering Ecological and Economic Constraints: Thutan, J.; Wieprecht, S.; Schneider, M./Universität Stuttgart. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 25.10.2010: Review on impacts of artificial rapid and frequent flow changes on salmonids in fast flowing waters: Puffer, M.; Berg, O.K./NTNU. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 22.11.2013 Survival of eggs of Atlantic salmon (Salmo salar) in gravel in a drawdown zone in a Norwegian regulated river influenced by groundwater: Saltveit, S. A., Alfredsen, K., Brabrand, Å. & Casas-Mulet, R./. Beijing Open URL

  Master Thesis

detail 12.06.2013: Size dependent habitat use of brown trout (Salmo trutta L.) in an artificial river. Open URL
detail 26.04.2013: Reaksjoner på effektkjøring blant laksefiskere i Nidelva i Trondheim Open URL
detail 23.11.2011: Density-dependent micro-habitat selection of Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr in winter. Open URL
detail 29.08.2011: Hvilke innvirkninger har effektkjøring på økologiske prosesser i tre norske elver?
detail 29.08.2011: Density dependent habitat use of Atlantic salmon, Salmo salar L. - stranding in hydropower rivers
detail 29.08.2011: Size-dependent habitat use in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar L.)
detail 30.11.2010: An approach to link shelter abundance and grain size distribution for the assessment of sediment quality for juvenile Atlantic Salmon
detail 24.11.2010: To assess environmental impacts of hydropower-induced frequent stream variations
detail 25.02.2013 Thermal implications of hydropeaking activity in regulated arctic rivers Open URL

  Conference paper

detail 01.12.2010: Dynamics of dewatering and flooding during hydropeaking: Casas-Mulet, R.; Alfredsen, K.; Ruther, N.; Bakken, T.H./NTNU, SINTEF. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 30.11.2010: The Effects of Rapid Flow Variation on Benthic Macroinvertebrates in Norwegian Rivers: Zakowski, T.; Petrin, Z.; Merigoux, S.; Arnekleiv, J.V.; Schneider, M./. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 30.11.2010: Environmental Impacts of Artificial Flow Fluctuations. Overview and Examples: Harby, Atle et. al./. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11.11.2010: Methodologies for combining a hydropower production model with 1D and 3D hydraulic models in order to predict stranding potential: Casas-Mulet, R.; Alfredsen, K.; Ruther, N.; Killingtveit, Å.; Bakken, T.H./NTNU, SINTEF. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11.11.2010: Simulation of stranding risk of juvenile fish due to hydropeaking using the habitat model CASiMiR: Noack, M.; Schneider, M.; Wieprecht, S./Universität Stuttgart. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11.11.2010: Interactions between river morphology and stranding risk due to hydropeaking for juvenile European grayling: Wieprecht, S.; Thutan, J.; Noack, M.; Schneider, M./Universität Stuttgart. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11.11.2010: Automating River Rehabilitation Measure Design Considering Ecological and Economic Constraints: Thutan, J.; Wieprecht, S.; Schneider, M./Universität Stuttgart. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11.11.2010: Review on impacts of artificial rapid and frequent flow changes on salmonids in fast flowing waters: Puffer, M.; Berg, O./NTNU. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 01.11.2010: Modelling Stranding Risk of Fish in a Norwegian Regulated River with Fluctuating Flow: Sauterleute, J.; Noack, M.; Harby, A.; Stickler, M./SINTEF Energi AS; University Stuttgart; Statkraft. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010

  Project memo

detail 19.05.2011: Embeddedness, shelter and grain size distribution - Results from literature review and field study in EnviPEAK sub-project A2 - Hydro-Morphological Changes
detail 18.11.2010: Overview of Temperature Models

  Conference poster

detail 02.05.2011: Implementation of natural vegetation into 3D hydrodynamic models for flow and sediment transport: Zinke, Peggy/SINTEF. European Geosciences Union General Assembly 2011; Vienna, Austria;3-8 April 2011
detail 11.11.2010: Assessing the Water Temperature Variations and Ice Conditions in Lundesokna: A Norwegian case study: Degouy, C.; Bakken, T.H./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11.11.2010: A link between biological embeddedness factors and grain size distribution for the evaluation of habitat quality of juvenile salmon: Jocham, S.; Bakken, T.H./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010