EnviPEAK underprosjekter

EnviPEAK underprosjekter

Forskningsoppgavene vil ha fokus på fysiske og biologiske effekter av effektkjøring og fleksibel regulering av kraftproduksjon. Vi vil studere påvirkningen på de viktigste fysiske faktorene, og videre påvirkningen på viktige utvalgte arter. Prosjektet er organisert i seks hovedoppgaver, med en rekke underoppgaver. Linker med informasjon under:


Photo: Håkon Sundt on field work in the Bardu river. Photo: © Julian Sauterleute