GOVREP publikasjoner

This page lists all publications related to GOVREP projects. For a list of all CEDREN publications follow this link.


  Report

detail 08.01.2015: Fornybar energi på lag med naturen - CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Open URL
detail 14.10.2013: Governing Growing Wind Power: Policy Coherence of Wind Power Expansion and Environmental Considerations in Sweden, with Comparative Examples from Norway Open URL
detail 04.09.2013: Hvor går den fornybare energidebatten? På vei mot en avklaring av sammenhengen mellom energi- og miljøpolitiske hensyn? Funn og anbefalinger fra GOVREP-prosjektet Open URL
detail 16.10.2012: Kampen om kunnskapsgrunnlaget Open URL
detail 30.08.2011: Kraften i vannet - en analyse av hvordan ulike miljømål veies mot ulike sosiale, økonomiske og miljømessige interesser i to vannkraftscase Open URL
detail 06.06.2011: Changing currents in Norwegian hydropower governance? - The challenge of reconciling conflicting interests Open URL
detail 24.05.2011: Frå kraft versus natur til miljøvenleg energi? Norsk vasskraftpolitikk i eit hundreårsperspektiv
detail 11.05.2011: Constant Concessions Under Changing Circumstances: the Water and Renewable Energy Directives and Hydropower in Sweden Open URL
detail 14.05.2012 Mange og små eller store og få? En sammenligning av miljøvirkningene ved ulike strategier for utvikling av vannkraft Open URL
detail 03.05.2013 Sweden’s Evolving Hydropower Sector: Renovation, Restoration and Concession Change. Open URL

  Journal article

detail 17.04.2013: Implementation of wind power in the Norwegian market; the reason why some of the best wind resources in Europe were not utilised by 2010 Open URL
detail 11.09.2012: Development of Small Versus Large Hydropower in Norway– Comparison of Environmental Impacts Open URL
detail 27.02.2014 Norsk vannkraft og «den doble miljøutfordringen» Open URL

  Conference paper

detail 08.08.2011: Reducing our emissions while achieving good status of our water bodies - is it possible? Swedish hydropower in the limelight: Rudberg, Peter M.; Nilsson, Måns/Stockholm Environment Institute. World Renewable Energy Congress 2011; Linköping; 8 -13 May 2011
detail 01.03.2010: How can we combine the need for more renewable energy from hydropower with a good water environment?: Thaulow, Haakon/NIVA. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010

  Conference presentation

detail 06.06.2011: Reducing our emissions while achieving good status of our water bodies - is it possible? Swedish hydropower in the limelight: Rudberg, Peter M.; Nilsson, Måns/Stockholm Environment Institute. World Renewable Energy Congress 2011; Linköping; 8-13 May 2011
detail 03.06.2011: Channelling Norwegian hydropower towards greener currents: The challenge of conflicting environmental concerns?: Ruud, Audun; Egeland, Helene; Jacobsen, Gerd B.; Knudsen, Jørgen; Lafferty, William M./SINTEF. World Renewable Energy Congress 2011; Stockholm; 8-13 May 2011
detail 05.01.2011: The governance of hydro power in Norway and Sweden: How to manage the European current?: Ruud, A.; Jacobsen, G.B.; Knudsen, J.K.; Nilsson, M.; Rudberg, P.M./SINTEF, Stockholm Environment Institute. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11.11.2010: Assessment of small versus large hydro-power developments - A Norwegian case study: Bakken, T.H.; Harby, A./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010

  Other presentation

detail 08.08.2011: Constant concessions under changing circumstances: The water and renewable energy
detail 08.08.2011: Vattenkraften i genomförandet av vatten- och förnybarhetsdirektiven