GOVREP underprosjekter

Underprosjektene inkluderer følgende oppgaver knyttet til miljø-og enerigpolitikk:

  1. Sammenligne de regulatoriske rammeverkene og institusjonene for å promotere fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige
  2. En historisk-institusjonell analyse av lisensieringssystemet for fornybar energi
  3. Teknisk og miljømessig vurdering av koordinering mellom fornybar energiproduksjon og miljøbeskyttende tiltak
  4. Sammenligning av relevante drivkrefter og hindre for strukturelle endringer og innovasjon for fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige
  5. Forslag for et mer gjennomførbart rammeverk for å forbedre forvaltningspraksis for fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige, der energi- og miljøpolitiske mål fungerer som en helhet, snarere enn separate politiske områder.


Projektleder Audun Ruud (til høyre) i samtale med meldemmer av CEDRENs referansegruppe, fra venstre til høyre; Magne Fauli (EnergiNorge), Ingrid Lomelde (WWF) og Stein Erik Stinessen (LVK) Foto: © Oddmund Rønning