HydroPEAK nyheter

Her finner du nyhetssaker fra cedren.no som er relevante for HydroPEAK. For nyhetssaker fra alle CEDREN-prosjektene, gå til nyheter.

CEDREN på Arctic Frontiers

26.01.2012
    - Vann- og vindkraftutvikling er mulig også i nordområdene, poengterte professor og CEDREN-leder Ånund Killingtveit som en av hovedtalerne på konferansen Artic Frontiers i Tromsø.
Les mer..

Nytt fra CEDREN

12.12.2011
CEDRENs siste nyhetsbrev rapporterer fra møte i senterets viktige referansegruppe. Tema var samfunnsaksept for store energiprosjekter. Referansegruppa var for anledningen utvidet med innledere fra Kvinesdal kommune, Bel...
Les mer..

Mulig å gjøre norsk vannkraft til batteri for Europa

05.12.2011
Teknisk er det fullt mulig å bruke norske vannkraftmagasin til godt betalt krafteksport når Europas vindmøller står – og så pumpe vann tilbake i reservoaret på grønt og billig vis.
Les mer..

Vannkrafttunnelene får kjørt seg

20.10.2011
Når kraftverkene skal levere mer balansekraft, må de stoppes og startes oftere enn de var bygd for. Det kan skape problemer i tunnelene som fører vannet til turbinene. Et CEDREN-prosjekt skal forutsi hva som skjer.
Les mer..

CEDREN at youtube

20.10.2011
The talks from the Technoport-CEDREN event "Renewable Energy Respecting Nature" is now streamable at youtube and Technoports web site.
Les mer..

Nytt fra CEDREN nr 3 - 2011

10.10.2011
Mer laks og mer kraft i ett og samme vassdrag er fullt mulig å oppnå, når forskere på biologi og hydrologi samarbeider med kraftbransjen om å miljødesigne vassdragsdrift.
Les mer..

Stort potensial for balansekraftverk

10.10.2011
En kraftig økning i norsk balansekraft kan gjennomføres uten bruk av nye magasiner og trolig med små miljøvirkninger. Sør-Norge ligger vel til rette for å bli Europas grønne batteri viser en innledende studie i CEDREN.
Les mer..

Gav innspill til Energiutvalget

23.09.2011
CEDREN gav Energiutvalget smakebiter på en rekke avgjørende utfordringer og løsninger for framtidas energisystem da det ble arrangert høringsmøte denne uken.
Les mer..

18th Northern Research Basin’s Symposium summary

26.08.2011
The 18 th Northern Research Basin’s (NRB) Workshop and Symposium was arranged in Western Norway 15th to 20th of August 2011.
Les mer..

CEDREN med innlegg i Verdensbanken

13.06.2011
Verdensbanken arrangerte 3.mai seminaret "Pump Storage - Enabling New Renewables and Mitigating Climate Change" i Washington D.C. CEDREN-stipendiat Eve Cathrin Walseth var en av de tre inviterte foredragsholdere på semi...
Les mer..

Page 3 of 4First   Previous   1  2  [3]  4  Next   Last