HydroPEAK underprosjekter

Vi kan dele inn arbeidet innen HydroPEAK i åtte hovedområder (“Work Packages”), pluss en arbeidspakke for administrasjon og koordinering (WP0):

 

WP1: Utvikling av Scenarier for kraftsystemet i Norge og Europa

WP2: Utvikling/Forbedring av hydrologiske modeller

WP3: Utvikling av modeller for bedre kobling mellom kort- og langtids driftsoptimalisering

WP4: Pumpekraftverk

WP5: Frekvens- og lastregulering ved økt innslag av pumpekraftverk

WP6: Virkning av mer variable kjøring på tunneler og vannveier

WP7: Virkning av mer variabel kjøring på elver og magasiner

WP8: Isproblemer i elver og vassdrag - virkning av klimaendringer

 

Målene for de ulike arbeidspakkene er beskrevet i prosjektsøknaden.

Bilde: Professor Nils Rüther (NTNU) tester hydrologiinstrumenter festet på kajakk i Nidelva utenfor Trondheim. Foto: © Oddmund Rønning