OPTIPOL Publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til OPTIPOL. Trykk her for publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.


  Other presentation

detail 15.04.2015: Verktøy for bedre lokalisering av vindkraft og overføringsnett Open URL
detail 21.01.2015: Verktøy for bedre lokalitetsvalg av sentralnett og vindkraft Open URL

  Report

detail 22.01.2018: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite) Open URL
detail 08.01.2015: Fornybar energi på lag med naturen - CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Open URL
detail 03.12.2014: Veier til styrket forankring og aksept av det glemte regionalnettet Open URL
detail 01.05.2014: Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL) Open URL
detail 12.12.2011: Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2011 Open URL
detail 14.02.2011: Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives - Progress report 2010
detail 24.11.2010: Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and eco-nomic perspectives (OPTIPOL) - Progress Report 2009
detail 25.02.2013 OPTIPOL Least Cost Path dialog 2 Open URL
detail 25.02.2013 Progress report 2012 - Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL) Open URL

  Project memo

detail 16.11.2010: Aldring av liner under fuglebeskyttelse i mastetopp
detail 16.11.2010: Bird electrocution prevention insulation systems for 12-24 kV pin insulated overhead lines