SusGrid nyheter

Her finner du nyhetssaker fra cedren.no som er relevante for SusGrid. For nyheter fra alle CEDREN-prosjekter, gå til nyheter.

Tre råd for å unngå konflikter om kraftnettutbygging

04.02.2015
Etter å ha studert hva som skaper konflikter når det skal bygges nye kraftledninger, lanserer CEDREN-forskere nå et populærvitenskapelig hefte med anbefalinger for en mindre konfliktfylt nettutvikling.
Les mer..

Workshop on grid infrastructure and public acceptance in London

28.11.2014
Participants from across Europe met to discuss the challenges of gaining public consent for grid infrastructure during the workshop hosted by the University of Exeter and CEDREN in London this week.
Les mer..

Årets CEDREN-seminar:

06.05.2014
Ny kunnskap må tas i bruk Hva skal til for at ny kunnskap blir brukt i forvaltning og næring. Innledere på dette temaet var Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, og Jan Bråt...
Les mer..

Forskningsformidling fra SUSGRID på forskningskonferansen i Karlsrhue

20.11.2013
11. oktober i år ble SUSGRID-prosjektet viet en hel sesjon under konferansen Energy Systems in Transition, i Karlsruhe i Tyskland.
Les mer..

CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013

08.10.2013
Kraftbransjen må håndtere nye direktiver, elsertifikater og økende allmenn skepsis mot nye linje- og kraftprosjekter. Endrede rammebetingelser setter enda strengere krav til hvordan CEDREN skal bidra til å løse bransjens...
Les mer..

Norwegian balancing power still in demand

11.10.2012
Demand for Norwegian pumped-storage hydropower is rising. Within the next two to three decades Norway could be providing Europe with parts of the balancing power it sorely needs. The technology is available, but more s...
Les mer..

Nytt fra CEDREN

28.09.2012
CEDRENs forskere har det siste året utviklet flere verktøy for energiindustrien og forvaltningen. Les mer om verktøyene og andre saker i CEDRENs nyhetsbrev.
Les mer..

Køen må bort fort

09.05.2012
NVE må legge større ressurser i å få unna den lange konsesjonskøen for småkraft. Miljø og klima må tilhensyntas når fornybar energi skal bygges ut.
Les mer..

Vi mangler en nettpolitikk

15.03.2012
Politiske føringer er nesten fraværende når Statnett planlegger å bygge ut Sentralnettet. Folk er generelt positive til nettutbyggingen, men vet lite om nettet og aktørene.  
Les mer..

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last