SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.


  Journal article

detail 01.11.2017: My neighbourhood, my country or my planet? The influence of multiple place attachments and climate change concern on social acceptance of energy infrastructure Open URL
detail 03.11.2015: The role of (de-)essentialisation within siting conflicts: An interdisciplinary approach Open URL
detail 03.06.2014: A critical and empirical analysis of the national-local ‘gap’ in public responses to large-scale energy infrastructures Open URL
detail 24.05.2014: Public beliefs about high-voltage powerlines in Norway, Sweden and the United Kingdom: A comparative survey Open URL
detail 20.01.2014: Towards a better understanding of people’s responses to renewable energy technologies: Insights from Social Representations Theory Open URL
detail 24.12.2013: Distributed Generation, Storage, Demand Response, and Energy Efficiency as Alternatives to Grid Capacity Enhancement Open URL
detail 28.02.2013 Fra samkjøring til overkjøring? Norsk nettutvikling i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia. Open URL
detail 28.02.2013 Explaining public preferences for high voltage pylon designs: An empirical study of perceived fit in a rural landscape
detail 04.08.2014 Social acceptance of low carbon energy and associated infrastructures: A critical discussion Open URL
detail 11.08.2014 A New Perspective: Investment and Efficiency under Incentive Regulation

  Other presentation

detail 28.04.2015: Bærekraftig nettutvikling: Oppsummering, erfaringer og videre forskningsbehov Open URL
detail 15.04.2015: Kraftlinjer og bærekraftig nettutvikling (SusGrid) Open URL
detail 21.01.2015: På nett? Nettpolitikk, planleging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige Open URL
detail 14.11.2014: Vil nettmeldingen skape noen endringer i samfunnets engasjement? Open URL
detail 14.11.2014: Oppfatninger av sentralnettsprosjekter i Norge og UK Open URL
detail 14.11.2014: Landskap, steder og kraftlinjer Open URL
detail 14.11.2014: Hvordan opplever ulike aktører nettplanlegginsprosessen - funn fra to norske case-studier Open URL
detail 14.11.2014: Economics of Sustainable Networks: Public Engagement and Compensation Open URL
detail 28.02.2013 Det norske nettutviklingsregimet i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia

  Report

detail 04.02.2015: Sus Grid (Sustainable Grid Development) : Lokale, regionale og nasjonale aktørers opplevelse av nettutviklingsprosesser Open URL
detail 04.02.2015: På nett? Nettpolitikk, planlegging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige. Tiltak og virkemidler for mer bærekraftig nettutvikling. Populærfaglig oppsummering av prosjektet SusGrid. Open URL
detail 01.10.2014: Hardanger som småkraftregion: Frå industrikraft til kortreist kraft Open URL
detail 23.05.2011: "Case Hardanger" - En analyse av den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen knyttet til den omsøkte luftledningen Sima-Samnanger Open URL
detail 28.02.2013 Ekspertise, politikk eller dialog? Nettutvikling i Norge, Sverige og Storbritannia
detail 28.02.2013 Using surveys to investigate public perceptions of energy and climate change issues: a critical appraisal
detail 29.04.2013 Social acceptance of low carbon energy and associated infrastructures Open URL
detail 28.11.2014 SusGrid Project Summary Report Open URL

  Conference presentation

detail 03.04.2013: Renewables and Vested Interests in Japan and China.: Moe, Espen/NTNU. ISA, San Francisco Open URL
detail 06.03.2013: WP1:Fra samkjøring til overkjøring? Norsk nettutvikling i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia. : Ole Andreas Brekke/UniRokkan. Open URL
detail 06.03.2013: WP2: Hvilke meninger og oppfatninger har befolkningen i Norge om overføringsnettet og om Statnett? Hvilke forskjeller og likheter foreligger sammenlignet med Sverige og Storbritannia? : Øystein AAs/Norsk institutt for naturforskning.
detail 06.03.2013: WP3: Economic aspects of network investment : Tooraj Jamasb /University of Durham. Brukermøte for SusGrid Open URL
detail 06.03.2013: WP5: Samfunnsaksept i konkrete nettutviklingsprosjekter – om casestudiene i Norge og Storbritannia : Helene Egeland & Gerd B. Jacobsen/SINTEF Energi. Brukermøte for SusGrid Open URL
detail 18.10.2012: Towards a sustainable electricity grid development?: Brekke, O. et. al. /. Open URL
detail 14.03.2013 WP4: "Vil landet nå bygges"? – en analyse av Nettmeldingen : Audun Ruud/SINTEF Energi. Brukermøte for SusGrid Open URL

  Master Thesis

detail 14.03.2013 The effects from the power transmission line Ørskog- Fardal on tourism - A qualitative study of the opinion of local tourism Businesses. Open URL

  Project memo

detail 24.09.2012: Vil landet nå bygges? Open URL