SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title WP1:Fra samkjøring til overkjøring? Norsk nettutvikling i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia.
Publication URL Open URL Go to publication
Category Conference presentation
Related to SusGrid
Keyword
Author Ole Andreas Brekke
Affiliation UniRokkan
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2013
Publication date 06.03.2013
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr