SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title WP2: Hvilke meninger og oppfatninger har befolkningen i Norge om overføringsnettet og om Statnett? Hvilke forskjeller og likheter foreligger sammenlignet med Sverige og Storbritannia?
Category Conference presentation
Related to SusGrid
Keyword
Author Øystein AAs
Affiliation Norsk institutt for naturforskning
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2013
Publication date 06.03.2013
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr