SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title WP5: Samfunnsaksept i konkrete nettutviklingsprosjekter – om casestudiene i Norge og Storbritannia
Publication URL Open URL Go to publication
Category Conference presentation
Related to SusGrid
Keyword
Author Helene Egeland & Gerd B. Jacobsen
Affiliation SINTEF Energi
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2013
Publication date 06.03.2013
Pages
Book title
Place Oslo
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place Brukermøte for SusGrid
CEDREN deliverable nr