Bærekraftig nettutvikling - SusGrid

Fot: Statnett

SusGrid er et tverrfaglig forskningsprosjekt med fokus på hvordan kunnskap om økonomiske, sosiale og miljømessige interesser kan bidra til en god og forutsigbar prosess i nettutviklingsprosjekter.

EU har satt ambisiøse mål for fornybar energi. En økning i fornybar energiproduksjon vil bidra til å redusere utslipp av drivhusgasser og styrke energisikkerheten i Europa. Begge faktorer er viktig i fornybar energi. For å nytte den økte energiproduksjonen, er det nødvendig med utbygging av kraftledninger for å transportere energien til forbrukerne.

Nettutviklingsprosjekter kan imidlertid være høyst kontroversielle. Store prosjekter har blitt forsinket, utsatt og til sist lagt på hylla. Årsakene er mangefasetterte og kan være forskjellige fra case til case. Påstander om negativ påvirkning på naturmangfold, turisme, kulturminner og landskap er imidlertid ofte en fellesnevner for motstanden.

SusGrid ser nærmere på disse og andre aspekter av «nettutviklingsregimet» i Norge, Sverige og Storbritannia. Målet er å skaffe bedre kunnskap som kan tilrettelegge for økt offentlig aksept og muliggjøre en mer omforent realisering av lokale nettprosjekter gjennom

  • Forbedrete planleggingsverktøy som muliggjør en bedre og mer effektiv forvaltningsstruktur
  • Nye økonomiske mekanismer som fremmer både smart og bærekraftig nettutvikling
  • Nye politiske verktøy for å forbedre kommunikasjon mellom interessenter, borgere og media.

Industripartnere:


Photo:© Statnett