SusWater publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til prosjektet SusWater. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title SusWater – nytt prosjekt med fokus på regulatoriske forhold rundt Vannforskriften der også tema som brukerinteresser og metoder for å vurdere miljøvirkninger inngår
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to
Keyword
Author Audun Ruud
Affiliation NINA
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year
Publication date 19.01.2016
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place CEDREN-seminar hos NVE
CEDREN deliverable nr