SusWater publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til prosjektet SusWater. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Policy brief: Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinnfell?
Publication URL Open URL Go to publication
Category Project memo
Related to
Keyword
Author Ruud, A. & Aas, Ø.
Affiliation NINA
Journal SusWater Policy brief
Volume / Issue / 1
ISSN
Publication Year 2017
Publication date 12.09.2017
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr