SusWater publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til prosjektet SusWater. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Swedish hydropower and the EU Water Framework Directive
Publication URL Open URL Go to publication
Category Report
Related to
Keyword
Author Lindström, A. & Ruud, A.
Affiliation Stockholm Environment Institute (SEI) & Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2017
Publication date
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr