SusWater publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til prosjektet SusWater. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag
Publication URL Open URL Go to publication
Category Project memo
Related to
Keyword
Author Nesheim, Ingrid
Affiliation NIVA
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2018
Publication date 05.11.2018
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr