Ecomanage nyheter

This page contains news stories that are relevant for the EcoManage project. For a complete list of all CEDREN news go to news.

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?

16 feb 2017
Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.   Read more...
 

På utvekslingsopphold i USA for å lære mer om vann- og energiforvaltning

På utvekslingsopphold i USA for å lære mer om vann- og energiforvaltning

6 feb 2015
Tor Haakon Bakken i CEDREN er for tiden på forskerutveksling i USA. Tørke  kombinert med verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer trakk ham til nettopp California.   Read more...
 

Klimaendringer og vanning gir redusert kraftproduksjon i Tyrkia

Klimaendringer og vanning gir redusert kraftproduksjon i Tyrkia

21 nov 2014
Tyrkia har ambisjoner om å utnytte vannressursene sine maksimalt til vanning og vannkraftproduksjon det kommende tiåret. Men klimaendringer og mer jordvanning kan gi betydelig reduksjon i tilgjengelig vann.   Read more...
 

Årets CEDREN-seminar:

Årets CEDREN-seminar:

6 mai 2014
Ny kunnskap må tas i bruk Hva skal til for at ny kunnskap blir brukt i forvaltning og næring. Innledere på dette temaet var Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, og Jan Bråten, sjefsøkonom i Statnett.   Read more...
 

CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013

CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013

8 okt 2013
Kraftbransjen må håndtere nye direktiver, elsertifikater og økende allmenn skepsis mot nye linje- og kraftprosjekter. Endrede rammebetingelser setter enda strengere krav til hvordan CEDREN skal bidra til å løse bransjens utfordringer.   Read more...
 

Nytt fra EcoManage

Nytt fra EcoManage

8 feb 2013
Denne saken beskriver status i prosjektet EcoManage ved starten av 2013, og informerer om muligheter for sluttbrukerne til å delta på to fagmøter som skal avholdes på sen-vinteren i år.   Read more...