EcoManage publikasjoner

Her finner du publikasjoner som er relatert til EcoManage. Trykk her for en liste over alle CEDREN-publikasjoner.

Back
Title Multikriterie-analyse av habitat - forbedringstiltak i regulerte elver - eksempel fra Mandalselva. Muligheter og utfrodringer som kompensasjonstiltak.
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to EcoManage
Keyword
Author Barton, D. m.fl.
Affiliation
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2015
Publication date 12.11.2015
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place EcoManage brukermøte 2015
CEDREN deliverable nr