EcoManage publikasjoner

Her finner du publikasjoner som er relatert til EcoManage. Trykk her for en liste over alle CEDREN-publikasjoner.

Back
Title Naturens flomdemping – hva er den økonomiske verdien av økosystemtjenester fra et nedbørfelt?
Publication URL Open URL Go to publication
Category Journal article
Related to EcoManage
Keyword
Author Barton, D. & Lindhjem, H
Affiliation NINA
Journal SAMFUNNSØKONOMEN
Volume / Issue 4 /
ISSN
Publication Year 2013
Publication date
Pages 44-54
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr