EcoManage publikasjoner

Her finner du publikasjoner som er relatert til EcoManage. Trykk her for en liste over alle CEDREN-publikasjoner.

Back
Title Habitat offsetting av arealbruk og arealbruksendringer i LCA rammeverk
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to EcoManage
Keyword
Author Vilde Fluge Lillesund, Dagmar Hagen, Ottar Michelsen, Anders Follvik & David Barton
Affiliation
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 11.12.2014
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place EcoManage user meeting
CEDREN deliverable nr