EcoManage publikasjoner

Her finner du publikasjoner som er relatert til EcoManage. Trykk her for en liste over alle CEDREN-publikasjoner.

Back
Title Allokering i fleirbruksmagasin og tilpassing av eksisterande LCA-modellar for beregning av vannfotavtrykk
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to EcoManage
Keyword
Author Ingunn Saur Modahl og Hanne Lerche Raadal
Affiliation Østfoldforskning
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 11.12.2014
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place EcoManage user meeting
CEDREN deliverable nr