Håndbøker og kunnskapsoppsummeringer

Forskerne i CEDREN har samlet kunnskapen fra prosjektene i en rekke håndbøker og kunnskapsoppsummeringer. Noen av bøkene finnes i trykket versjon. Bestill gratis fra kommunikasjonsansvarlig Anne Olga Syverhuset. PDF av bøkene finner du her:

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

 

Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

 

Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved vind- og solkraft i Europa

Last ned boken (pdf)

Dyreliv og kraftledninger - miljø- og forsyningsmessige utfordringer

 

Landbasert vindkraft - utfordringer for fugl, flaggermus og rein

 

Økt samfunnsaksept for fornybar energi - Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift

 

Innovasjonsheftet - oversikt over innovasjoner i CEDREN

Last ned heftet (pdf)

Roadmap for large-scale balancing and energy storage from Norwegian hydropower

Last ned heftet her (pdf)