Skal gjøre grønn energi grønnere - kick off

 Publisert 01.10.2009

Forskningssentret CEDREN skal gjøre Norge i stand til å produsere mer fornybar energi, uten at det lokale miljøet blir taperen: Herunder sikre at vi forblir et lakseeldorado samtidig som vi blir et vindkraftland!

Senterleder Atle Harby (til venstre) og generalsekretær i WWF, Rasmus Hansson på CEDRENs oppstartsmøte. Foto © Svein Tønseth/SINTEF
Senterleder Atle Harby (til venstre) og generalsekretær i WWF, Rasmus Hansson på CEDRENs oppstartsmøte. Foto © Svein Tønseth/SINTEF

– For mange kan denne problemstillinga høres merkelig ut. Mange vil spørre seg hva vind og laks har med hverandre å gjøre, sier lederen for det nyoppstarte4de forskningssenteret SINTEF-forsker Atle Harby, som gir deg svaret her:

– Bygging av vindmølleparker i Norge, vil kreve økt bruk av vannkraft når vinden ikke blåser. Etterpå må produksjonen i vannkraftverkene skrus ned når vindmøllene produserer igjen. Storstilt kraftutveksling med Europa vil også kunne føre til det samme.

– Dette vil gi brå endringer i vannstanden i norske vassdrag. Gjennom forskningen vår skal vi klarlegge hvordan dette kan gjøres så skånsomt som mulig for laksen og annet liv i elvene, uten at det gir store effektivitetstap i vannkraftverkene, sier Harby, leder for det nasjonale forskningssenteret CEDREN som startes opp i disse dager.

Også vindmøller og overføringstraseer
Senteret, som ledes av SINTEF, NTNU og NINA – Norsk institutt for naturforskning, hadde sitt oppstartmøte i i Trondheim onsdag 30. september.

I tillegg til å forske på problemstillinger knyttet til vannkraft, skal CEDREN bidra til å finne en plassering av vindmøller som både fugler og lokalbefolkning kan leve med. Ved planlegging av nye kraftledninger skal forskningsresultater fra senteret gjøre det lettere å finne traseer som i minst mulig grad gir miljøvirkninger knyttet til fugl, vilt og biodiversitet.

Varm velkomsthilsen fra WWF
På oppstartmøtet var Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF-Norge, en av foredragsholderne. En mann som ønsker CEDREN hjertelig velkommen på miljøforskningsarenaen.

– Den typen forskning og utvikling CEDREN står for, vil være helt nødvendig i den jobben som går ut på å løse klima- og miljøproblemene vi står overfor, sa den norske World Wildlife Fund-høvdingen i sin innledning.

Hansson advarte alle som vil løse klimakrisa mot å helle barnet – les: naturen og miljøet – ut med badevannet.

– Å løse klimaproblemet ved å ødelegge mer natur, løser ikke problemet, sier Hansson.

Entusiasme også i industrien
Beroligende nok kommer senterets styreformann, Jan Alne, med følgende utsagn på vegne av Europas største produsent av fornybar kraft, Statkraft, som er en av CEDRENs brukere:

– Innfasing av mer uregulert kraft, eksempelvis vindmøller på land og til havs, skaper nytt behov for balansekraft, og her vil utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg eller bygging av nye kunne spille en nøkkelrolle. Vi tror at ny og forbedret kunnskap om miljøkonsekvenser på dette området er nødvendig for å lykkes.

– I lys av klimautfordringene ser vi store muligheter, og gjennom samarbeid med engasjerte forskere er vi sikre på at vi sammen vil kunne bidra til å finne bærekraftige løsninger på de problemene som avtenger seg, sier Alme som er regiondirektør i Statkraft Energi.

 

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..