CEDREN nyheter

CEDREN-PhD Hans-Petter Fjeldstad disputerer
9. mai 2012

Hans-Petter Fjeldstad, som har gjennomført en stor del av sitt doktorgradsarbeid i CEDREN-prosjektet EnviDORR, gir sin prøveforelesning og disputerer tirsdag 15. mai. 

Køen må bort fort
9. mai 2012

NVE må legge større ressurser i å få unna den lange konsesjonskøen for småkraft. Miljø og klima må tilhensyntas når fornybar energi skal bygges ut.

Nyhetsarkiv

Archive