CEDREN nyheter

Nytt fra CEDREN
12. desember 2011

CEDRENs siste nyhetsbrev rapporterer fra møte i senterets viktige referansegruppe. Tema var samfunnsaksept for store energiprosjekter. Referansegruppa var for anledningen utvidet med innledere fra Kvinesdal kommune, Bellona, Statnett, Statkraft og Statens vegvesen.

Les i tillegg om fasilitetene på Vassdragslaboratoriet, elg og fugl i kraftgater og bærekraftig vannkraftutvikling i Afrika.

Mulig å gjøre norsk vannkraft til batteri for Europa
5. desember 2011 Teknisk er det fullt mulig å bruke norske vannkraftmagasin til godt betalt krafteksport når Europas vindmøller står – og så pumpe vann tilbake i reservoaret på grønt og billig vis.
Kraftledninger og fugl
2. desember 2011

OPTIPOLs brukermøte i november dreide seg for en stor del om hubro og hønsefugl, og dødeligheten i møte med kraftledningene.

 

Nyhetsarkiv

Archive