CEDREN nyheter

Viktig viten ved omlegging av Norges energisystem
10. november 2009

CEDREN-leder Atle Harby forklarer at innlemmingen av vindmølleparker på land og til havs og småskala vannkraftverk vil gi en kraftig omlegging av det norske energisystemet.

Nyhetsarkiv

Archive